Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

  • Τυπική εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
  • Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας συμπεριλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που αποσκοπούν στην παροχή στήριξης και υποβοήθησης των εφήβων και νέων, με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη.