ΣΚΟΠΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ

Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση των παιδιών που διαβιούν
σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας στα πρώτα τους βήματα
ως ενεργά, και αυτάρκη μέλη της κοινωνίας.

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ

Συνεργασία με Δημόσια και
Ιδιωτικά Ιδρύματα

Στενή συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα της χώρας, έτσι ώστε με την ίδια βαρύτητα, από κοινού να εστιάσουμε στους νέους 12-17 ετών των ιδρυμάτων, παρέχοντας τους εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις μέσω των προγραμμάτων, συνεργατών και εθελοντών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ.

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών
και Γνώσεων σε Νέους 18-25 Ετών

Μέριμνα για τους νέους ηλικίας 18-25 ετών που εγκαταλείπουν τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα παρέχοντάς τους επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις μέσω των προγραμμάτων, συνεργατών και εθελοντών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ.

Οι ενέργειες μας

04

Δομές

100

Επωφελούμενοι

27

Επιστημονικό Προσωπικό

05

Τομείς Δράσεων

Οι δράσεις μας

Σκοπός της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ είναι η συνέργεια με φορείς κλειστής παιδικής
προστασίας για την πληρέστερη φροντίδα των φιλοξενούμενων παιδιών.

Τομέας Εκπαίδευσης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι Δομές με τις οποίες συνεργαζόμαστε

Παιδικό Χωριό SOS Βάρης & Στέγη Νέων

Στέγη θηλέων «ο Άγιος Αλέξανδρος»

Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο θηλέων

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

Τελευταία Νέα & Ανακοινώσεις