ΣΚΟΠΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ

Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση των παιδιών που διαβιούν
σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας στα πρώτα τους βήματα
ως ενεργά, και αυτάρκη μέλη της κοινωνίας.

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ

Συνεργασία με Δημόσια και
Ιδιωτικά Ιδρύματα

Στενή συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα της χώρας, έτσι ώστε με την ίδια βαρύτητα, από κοινού να εστιάσουμε στους νέους 12-17 ετών των ιδρυμάτων, παρέχοντας τους εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις μέσω των προγραμμάτων, συνεργατών και εθελοντών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ.

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών
και Γνώσεων σε Νέους 18-25 Ετών

Μέριμνα για τους νέους ηλικίας 18-25 ετών που εγκαταλείπουν τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα παρέχοντάς τους επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις μέσω των προγραμμάτων, συνεργατών και εθελοντών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ.

Οι ενέργειες μας

04

Δομές

100

Επωφελούμενοι

27

Επιστημονικό Προσωπικό

05

Τομείς Δράσεων

Οι δράσεις μας

Σκοπός της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ είναι η συνέργεια με φορείς κλειστής παιδικής
προστασίας για την πληρέστερη φροντίδα των φιλοξενούμενων παιδιών.

Οικονομικός Απολογισμός Έτους 2022

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι Δομές με τις οποίες συνεργαζόμαστε

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

Τελευταία Νέα & Ανακοινώσεις
X

Διάλεξε ποσό

Η δωρεά σου βοηθάει εφήβους και νέους να μεταβούν απο την ιδρυματική φροντίδα στην αυτόνομη ενήλικη ζωή

25€
50€
100€
200€
Επόμενο