Στόχος των προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ είναι η κοινωνική ένταξη των επωφελούμενων μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων.