Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση των παιδιών που διαβιούν
σε ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας, συμβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υγιή ανάπτυξή τους ώστε να καταστούν αυτοδύναμα, αυτάρκη και ενεργά µέλη της κοινωνίας.

Οι Αξίες μας

Αμοιβαίος σεβασμός

Αναγνωρίζουμε την αξία όλων των ανθρώπων, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, δίνοντας σημασία στην αξία της διαφορετικότητας τους.

Δράση

Σκοπός των δράσεων μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων παιδικής μέριμνας.

Ισότητα & Κοινωνική Ενσωμάτωση

Συνεργαζόμαστε και συμπορευόμαστε για να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, ανεξάρτητα από φυλή, ηλικία, γένος, σεξουαλικό προσανατολισμό, κοινωνική θέση, σωματική κατάσταση, έθνος, αναπηρία, τοποθεσία και θρησκεία με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ειλικρίνεια, Αξιοπιστία & Ανεξαρτησία

Υποστηρίζουμε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ανεξάρτητοι από οποιοδήποτε πολιτικό ή θρησκευτικό δεσμό και οικοδομούμε ένα περιβάλλον όπου μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ευθύνες μας απέναντι στα παιδιά και στους νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Αλληλεγγύη

Υποστηρίζουμε δράσεις που στοχεύουν στην εξάλειψη του κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού.

Ενσυναίσθηση

Η ικανότητά μας να μοιραζόμαστε από κοινού και να βιώνουμε σε πρώτο πρόσωπο τα συναισθήματα του παιδιού, του έφηβου και του νεαρού ενήλικα που βρίσκεται σε ανάγκη.

X

Διάλεξε ποσό

Η δωρεά σου βοηθάει εφήβους και νέους να μεταβούν απο την ιδρυματική φροντίδα στην αυτόνομη ενήλικη ζωή

25€
50€
100€
200€
Επόμενο