Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 και απευθύνεται σε ανήλικους της εφηβικής ή μετεφηβικής ηλικίας (12-18 ετών) και νεαρούς ενήλικες (18-25 ετών) και διαβιούν ή έχουν μεγαλώσει σε οποιοδήποτε δομή κλειστής παιδικής προστασίας. Αποστολή του φορέα είναι να συμβάλει στην φροντίδα και ολιστική υποστήριξη του παραπάνω πληθυσμού μέσα από έναν συνδυασμό προγραμμάτων (εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, πρόσβασης στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ημι-αυτονόμησης και αυτονόμησης) που αποσκοπούν στην ομαλή μετάβαση των ωφελούμενων από το ένα ηλικιακό εύρος στο άλλο έτσι ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν με αισιοδοξία, ισορροπία, γνώσεις και δεξιότητες ένα καλύτερο μέλλον. Η οργάνωση μέσα από την πολυεπίπεδη παρέμβαση και υποστήριξη του παραπάνω πληθυσμού έχει ως όραμα την επίτευξη της ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης των ωφελούμενων και τελικά τη δημιουργική συμπερίληψή τους στην κοινωνία αφήνοντας πίσω τις εμπειρίες της ιδρυματικής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των βασικότερων στόχων του οργανισμού είναι:

 • H εκπαίδευση των εφήβων, νεαρών ενηλίκων αλλά και του προσωπικού των δομών κλειστής παιδικής προστασίας
 • Η πνευματική, διανοητική και ψυχολογική υποστήριξη τους
 • Η προετοιμασία για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων που μεγαλώνουν στις δομές κλειστής παιδικής προστασίας
 • Η εξασφάλιση στέγης και διαβίωσης για τους ωφελούμενους που βρίσκονται στο στάδιο της ημι-αυτονόμησης ή αυτονόμησης
 • Η ενδυνάμωση του πληθυσμού-στόχος μέσω πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
 • Η ενίσχυση του εθελοντισμού σε έναν τομέα που αφορά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Για τον φορέα μας η εξέλιξη των παιδιών βασίζεται σε ένα μοναδικό πρόγραμμα ημιαυτονόμησης και αυτονόμησης, το οποίο έχει διαμορφωθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές.

Το πρόγραμμα ημιαυτονόμησης αφορά τους έφηβους ωφελούμενους (16-18 ετών) και συμβάλλει

 • στη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους επιπέδου μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων με έμπειρους καθηγητές,
 • στην ενίσχυση του επαγγελματικού τους προσανατολισμού μέσω ειδικών επιμορφωτικών συναντήσεων,
 • στην ψυχοκοινωνική τους ενδυνάμωσή μέσω συνεδριών με ψυχολόγους, καθώς και
 • στην καλλιέργεια των καθημερινών τους δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα αυτονόμησης απευθύνεται σε ενήλικες ωφελούμενους (18-25 ετών) και περιλαμβάνει

 • την παροχή στέγης μέσω επιδότησης ενοικίου,
 • την οικονομική στήριξη με στόχο την πραγματοποίηση σπουδών,
 • την κάλυψη των καθημερινών εξόδων διαβίωσης,
 • τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τελικά
 • την πλήρη ανεξαρτητοποίησή τους υπό την καθοδήγηση των εξειδικευμένων επιστημόνων της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ.

Η πρώτη φάση του (πιλοτικού) προγράμματος της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021. Την εν λόγω περίοδο εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τέσσερις δομές με περισσότερους από 100 ωφελούμενους:

 • Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
 • Στέγη Νέων που υπάγεται στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
 • Στέγη Θηλέων «ο Άγιος Αλέξανδρος»
 • Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021-Αυγούστου 2023 έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται η νέα φάση του προγράμματος της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ το οποίο δίνει έμφαση στις διαδικασίες ημιαυτονόμησης και αυτονόμησης των εφήβων, ηλικίας 16-18 ετών, καθώς και των νεαρών ενηλίκων, ηλικίας 18-25 ετών, που προέρχονται από δομές κλειστής παιδικής προστασίας.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ μακροπρόθεσμα φιλοδοξεί να συμβάλει:

Α) Στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη συνεχιζόμενη υποστήριξη νεαρών ενηλίκων

Β) Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη διαβίωση των  παιδιών σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας, στη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους μετά την ενηλικίωσή τους μέσω της παρουσίασης και προβολής όλων των σχετικών κοινωνικών ζητημάτων καθώς και μέσω της δημιουργίας ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας, την αποϊδρυματοποίηση, την παιδική κακοποίηση κ.ά.

Η  Ίδρυση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ κατέστη δυνατή με την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ, με την ιδρυτική του δωρεά, έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει τα βήματα της ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ και συγκεκριμένα δράσεις για την εκπαίδευση, αθλητική, καλλιτεχνική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των εφήβων και νέων που διαβιούν στις δομές κλειστής παιδικής προστασίας.

 

X

Διάλεξε ποσό

Η δωρεά σου βοηθάει εφήβους και νέους να μεταβούν απο την ιδρυματική φροντίδα στην αυτόνομη ενήλικη ζωή

25€
50€
100€
200€
Επόμενο