Σκοπός της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ είναι η συνέργεια με φορείς κλειστής παιδικής προστασίας για την πληρέστερη φροντίδα των φιλοξενούμενων παιδιών μέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορούν σε δράσεις για την εκπαίδευση, την αθλητική, την καλλιτεχνική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των νέων που διαβιούν στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας Στην πρώτη φάση του Προγράμματος η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ συνεργάζεται και συμπορεύεται με τρεις δομές κλειστής παιδικής προστασίας, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και συγκεκριμένα το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και τη Στέγη Νέων Αθηνών, το Χριστοδούλειο ίδρυμα και τη Στέγη Θηλέων «ο Άγιος Αλέξανδρος».

Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση των παιδιών που διαβιούν σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας στα πρώτα τους βήματα ως ενεργά, αυτοδύναμα και αυτάρκη μέλη της κοινωνίας. Αυτό σκοπεύουμε να το επιτύχουμε μέσω:

Α) Της στενής συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα της χώρας, έτσι ώστε με την ίδια βαρύτητα, από κοινού να εστιάσουμε στους νέους 12-17 ετών των ιδρυμάτων, παρέχοντας τους εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις-μέσω των προγραμμάτων, συνεργατών και εθελοντών της ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ- εστιάζοντας επίσης και στους χώρους της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

Β) Της μέριμνας για τους  νέους ηλικίας 18-25 ετών που εγκαταλείπουν τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα λόγω της υπάρχουσας νομοθεσίας- σχετικά με τη φιλοξενία τους, την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αποκατάσταση, παρέχοντάς τους επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις-μέσω των προγραμμάτων, συνεργατών και εθελοντών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ.

X

Διάλεξε ποσό

Η δωρεά σου βοηθάει εφήβους και νέους να μεταβούν απο την ιδρυματική φροντίδα στην αυτόνομη ενήλικη ζωή

25€
50€
100€
200€
Επόμενο