Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των νέων στις Τέχνες και στον Πολιτισμό ως δρώντες (δηλαδή ως ενεργοί συμμετέχοντες και δημιουργοί) ή χρήστες (δηλαδή ως καταναλωτές πολιτιστικών προϊόντων). Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η επίγνωση των νέων ότι διαμοιράζονται μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά, ενώ ταυτόχρονα προάγεται η ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Η εμπλοκή σε πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελεί μέσο της δημιουργικότητας. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε πολιτιστικά δρώμενα (πχ επισκέψεις σε τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί, πολιτιστικά κέντρα, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους με ειδικό φορτίο, παρακολούθηση παραστατικών τεχνών, όπως το θέατρο, κινηματογράφος, όπερα κλπ.).