Ιδρυτικός Δωρητής


Η  Ίδρυση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ κατέστη δυνατή με την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ, με την ιδρυτική του δωρεά, στηρίζει τα πρώτα βήματα της ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ και, συγκεκριμένα, δράσεις για την εκπαίδευση, αθλητική, καλλιτεχνική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των νέων που διαβιούν στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας.

 

Χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά οργανισμών, εταιρειών και μεμονωμένων πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό,  ενισχύεται η δράση της Οργάνωσης στο πεδίο της παιδικής μέριμνας.