Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2018 και απευθύνεται σε ενήλικες και ανήλικες της εφηβικής ή μετεφηβικής ηλικίας προερχόμενων από οποιοδήποτε ίδρυμα κλειστής παιδικής προστασίας. Αποστολή μας είναι η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ να βοηθήσει στην φροντίδα των εφήβων ηλικίας 12-17 και να στηρίξει τους νέους ηλικίας 18-25 ετών. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνδυαστικής δράσης, θα είναι οι μεταβάσεις από το ένα ηλικιακό εύρος στο άλλο να γίνονται ομαλώς και παράλληλα να κατορθώσουμε οι νέοι αυτοί, λαμβάνοντας φροντίδα, προσλαμβάνουσες και ψυχολογική υποστήριξη να διεκδικήσουν με αισιοδοξία, ισορροπία και γνώση ένα καλύτερο μέλλον.

Η οργάνωση προτείνει την ολιστική, πολυεπίπεδη παρέμβαση και υποστήριξη των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας. Η υποστήριξη των παιδιών προς την ανεξάρτητη, αυτόνομη διαβίωσή τους, η στήριξη και κατάλληλη εποπτεία των νεαρών ενηλίκων μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης που θα τους επιτρέψει εύκολα την μετάβαση και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν δυναμικά στη ζωή αφήνοντας τις εμπειρίες της ιδρυματικής περίθαλψης στο παρελθόν, είναι ο κύριος σκοπός και παράλληλα κοινωνικός ρόλος που επιδιώκει να επιτελέσει η οργάνωση.

Συγκεκριμένα, στόχοι της MKO είναι:

  • H εκπαίδευση των νέων αλλά και του προσωπικού των Δομών (ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας)
  • Η πνευματική, διανοητική και ψυχολογική υποστήριξη τους
  • Η προετοιμασία για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων που διαβιούν στις Δομές
  • Η εξασφάλιση στέγης και διαβίωσης
  • Η ενδυνάμωση των επωφελούμενων μέσω πολιτιστικών αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
  • Η ενίσχυση του εθελοντισμού

Μακροπρόθεσμοι στόχοι

Α) Διαμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που να αφορά στη συνεχιζόμενη υποστήριξη νεαρών ενηλίκων.

Β) Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη διαβίωση των  παιδιών στα Ιδρύματα και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους μετά την ενηλικίωση μέσω της παρουσίασης και προβολής κοινωνικών ζητημάτων, τη δημιουργία ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας, την αποϊδρυματοποίηση, την παιδική κακοποίηση κ.ά.

Η  Ίδρυση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ κατέστη δυνατή με την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ, με την ιδρυτική του δωρεά, στηρίζει τα πρώτα βήματα της ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ και, συγκεκριμένα, δράσεις για την εκπαίδευση, αθλητική, καλλιτεχνική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των νέων που διαβιούν στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας.