Στο επίκεντρο η εκπαίδευση των ωφελούμενων σε θέματα προσωπικής υγιεινής και σεξουαλικής υγείας

 

Με γνώμονα τη συνεχή εξέλιξη και την πολυεπίπεδη πλαισίωση του ωφελούμενου πληθυσμού της, η ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ πριν λίγες ημέρες εγκαινίασε συνεργασία εκπαιδευτικού χαρακτήρα με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ, το οποίο αποτελεί το πρώτο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε το 2018 με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και έχει ως στόχο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά / ανήλικους της εφηβικής ηλικίας (12-18 ετών) καθώς και σε νεαρούς ενήλικους (18-25 ετών) που διαβιούν σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας. Στο πλαίσιο διαρκούς αναζήτησης ιδεών για τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών οι εξειδικευμένοι επιστήμονες του Οργανισμού διέγνωσαν την επιτακτική ανάγκη του ωφελούμενου πληθυσμού για πληροφόρηση και ενημέρωση γύρω από θέματα που αφορούν την προσωπική υγιεινή και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η άμεση συνεργασία με φορέα που εξειδικεύεται στην υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας, η οποία τελικά ευοδώθηκε μέσα από τον συνεργατικό σχεδιασμό ενός προγράμματος επιμόρφωσης επικεντρωμένου στα παραπάνω καίρια ζητήματα της καθημερινότητας.

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, το Σάββατο 15 Μαΐου, με αποδέκτες τις ωφελούμενες της Στέγης Θηλέων «ο Άγιος Αλέξανδρος» και ακολούθησε το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Θηλέων, το Σάββατο 05 Ιουνίου. Το πρώτο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά στις δύο δομές, επικεντρώθηκε στις βιοσωματικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της ενηλικίωσης, τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, φροντίδας και προστασίας του σώματος τόσο κατά τη σεξουαλική επαφή όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των ωφελούμενων, όπως αυτές είχαν καταγραφεί από το επιστημονικό προσωπικό της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, το σεμινάριο χωρίστηκε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Γνωριμία με το σώμα» αναλύθηκαν οι βιοσωματικές αλλαγές της εφηβείας, η ανατομία του σώματος, το αναπαραγωγικό σύστημα και ο έμμηνος κύκλος. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώθηκε σε θέματα «Υγιεινής και Ατομικής Φροντίδας» στην οποία συζητήθηκαν οι κίνδυνοι κατά τη σεξουαλική επαφή με έμφαση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την πιθανότητα μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την ενότητα που αφορούσε στην «Πρόληψη και προστασία», κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι προφύλαξης, αντισύλληψης καθώς και τα εμβόλια για τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες νόσους.

 

Όλη η δράση βασίστηκε σε έναν προσεγμένο σχεδιασμό προσφοράς πολύτιμης γνώσης με λεκτικές προσαρμογές που βοήθησαν στο να έχει απήχηση τόσο στις έφηβες ωφελούμενες, τυπικής ανάπτυξης 12- 15 ετών, όσο και σε εκείνες που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 16-19 ετών. Η ενεργή συμμετοχή των νεαρών ωφελούμενων και η πληθώρα ερωτήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Μέσα από τη σύναψη της εν λόγω συνεργασίας οι δύο φορείς προσβλέπουν στη δημιουργία μίας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης με στόχο την παροχή και τον εμπλουτισμό των ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης προς τις ευάλωτες ομάδες-στόχους. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σχετικές ενημερωτικές δράσεις και στις υπόλοιπες συνεργαζόμενες δομές της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, οι οποίες είναι το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και η Στέγη Νέων Παλαιού Φαλήρου.

 

H ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2018 και απευθύνεται σε παιδιά-ανήλικους της εφηβικής ηλικίας και ενήλικους που προέρχονται από οποιαδήποτε Δομή Κλειστής Παιδικής Προστασίας. Αρωγός στη δράση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ήταν από την πρώτη στιγμή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με την ιδρυτική δωρεά του. Μέσα από υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά προγράμματα, προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και την επαφή των παιδιών με αθλητικές, εικαστικές και πολιτιστικές δράσεις, η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ επιδιώκει να διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν δυναμικά στη ζωή, αφήνοντας τυχόν δυσάρεστες εμπειρίες στο παρελθόν. Όραμα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης είναι να δημιουργήσει μία γέφυρα, που θα ευνοήσει την ομαλή μετάβαση των ωφελούμενών της από το ένα ηλικιακό εύρος στο άλλο, με απώτερο σκοπό την ανεξάρτητη-αυτόνομη διαβίωσή τους.

 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ (ΕΙΠ), ένα Ινστιτούτο βιοϊατρικής έρευνας με κοινωνική αποστολή, ιδρύθηκε το 1920. Κατά τη διάρκεια των 101 χρόνων του, έχει κληθεί και έχει συμβάλει με πλήρη ετοιμότητα σε επιδημικές/πανδημικές κρίσεις για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στην πατρίδα μας. Σήμερα είναι ένα σύγχρονο ερευνητικό κέντρο, που προάγει την επιστημονική αριστεία μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, διατηρώντας πάντοτε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία.
Το ΕΙΠ, συνιστά ένα δημόσιο ερευνητικό φορέα που είναι αρωγός της Πολιτείας σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Από την αρχή της εμφάνισης του νέου κορονοϊού SARS- CoV -2 αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και με γνώμονα την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία, αξιοποίησε στο μέγιστο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει ως Κέντρο Έρευνας και Δημόσιας Υγείας και ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ, για την κατανόηση του νέου ιού και την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης που έχει προκαλέσει. Έθεσε τις εγκαταστάσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και τις ερευνητικές υποδομές του στη διάθεση της Πολιτείας.
Το ΕΙΠ, ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, ενός διηπειρωτικού επιστημονικού οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν 33 συνδεδεμένα ιδρύματα ανά τον κόσμο, έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να συνδυάζει στον ίδιο χώρο την έρευνα με εφαρμογές στη Δημόσια Υγεία. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει ένα άριστα οργανωμένο και διαπιστευμένο Διαγνωστικό Τμήμα , το οποίο διενεργεί με τρόπο επιστημονικά άρτιο και αξιόπιστο την εξέταση των κλινικών δειγμάτων παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων σε ασθενείς για τη διάγνωση συχνών λοιμωδών νοσημάτων (π.χ. γρίπη), αλλά και νεοαναδυόμενων (νέος κορονοϊος SARS- CoV -2, ιός Δυτικού Νείλου, Ζίκα, Δάγγειος πυρετός, Έμπολα κ.ά.), καθώς και σοβαρών νευροεκφυλιστικών και αυτοάνοσων νευρολογικών παθήσεων.