Όλες οι δημιουργίες φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ μαρτυρώντας τις καλλιτεχνικές ευαισθησίες των παιδιών που διαβιούν στις δομές κλειστής παιδικής προστασίας.

Μια πλούσια συλλογή από ψηφιακά έργα ζωγραφικής και ευρύτερης καλλιτεχνικής έκφρασης, τα οποία αποτυπώνουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα βιώματα των ωφελούμενων είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της περσινής εκπαιδευτικής χρονιάς στο πλαίσιο των εικαστικών δράσεων που υλοποιεί ο φορέας.

Μέσα από δέκα διαφορετικές θεματικές, τα παιδιά των συνεργαζόμενων δομών κλειστής παιδικής προστασίας δημιούργησαν τις δικές τους μοναδικές συνθέσεις υπό την καθοδήγηση του εικαστικού τους δασκάλου, κ. Βαγγέλη Παππά. Στόχος των μαθημάτων ήταν η ανάπτυξη της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης του ωφελούμενου πληθυσμού.

Παρατηρώντας με προσοχή κανείς τα έργα αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα και τα ξεχωριστά μηνύματα που εκφράζει η κάθε ζωγραφιά, στην οποία αντικατοπτρίζεται το ατομικό βλέμμα του κάθε δημιουργού, εκφρασμένο μέσω της εκάστοτε εικαστικής προσέγγισης. Το ίδιο το έργο περιγράφει την ιδιοσυγκρασία του δημιουργού και τον κάνει απόλυτα ξεχωριστό, ενώ ταυτόχρονα τον συνδέει κατά κάποιο τρόπο με την υπόλοιπη ομάδα.

Ορισμένες από τις θεματικές που προσεγγίστηκαν είχαν ως αφετηρία και αναφορά τους έργα προερχόμενα από διάσημους καλλιτέχνες, όπως ο Γάλλος εικαστικός Matisse, ενώ άλλες θεματικές χαρακτηρίζονταν από μια πιο ελεύθερη προσέγγιση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η θεματική με τίτλο "ΧΡΟΝΟΣ – ΕΠΟΧΗ – ΧΡΩΜΑ", της οποίας βασικός παρονομαστής είναι η προσωπική εντύπωση του κάθε παιδιού απέναντι στον πραγματικό κόσμο, ο οποίος κυλάει γρήγορα και συνήθως δεν του δίνουμε τη δέουσα σημασία.

Πηγή έμπνευσης της συγκεκριμένης θεματικής, που αφορά στη σχέση μεταξύ Χρόνου, Εποχής και Χρώματος, είναι ο εγκλεισμός που προέκυψε ξαφνικά λόγω της πανδημίας. Δεδομένης μάλιστα της φυσικής απόστασης μεταξύ δασκάλου και μαθητών επιλέχθηκε η εναλλακτική μέθοδος του κολλάζ για τη διευκόλυνση των μαθητών και την ενίσχυση της παρατηρητικότητας τους.

Άλλες τεχνικές έκφρασης που εφαρμόστηκαν ήταν η σουρεαλιστική μέθοδος του αυτοματισμού. Στη θεματική με τίτλο "Ανόμοιες μορφές και μία Σύνθεση" ζητήθηκε από τους μαθητές να κόψουν κόλλες χαρτιού σε ένα οποιοδήποτε ακανόνιστο σχήμα, εντελώς αφαιρετικά και κάπως «αυτόματα» και στη συνέχεια να τις ενώσουν δημιουργώντας μία καλλιτεχνική σύνθεση. Το σχήμα της μορφής που δημιουργήθηκε από την ένωση συμβολίζει μία σχέση ή αλλιώς τη σύνδεση.

Τα εικαστικά εργαστήρια που διοργανώνονται από την ομάδα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ στόχο έχουν να προωθήσουν τη δημιουργική και καλλιτεχνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων καθώς και να διευρύνουν τις δεξιότητες τους. Απώτερος σκοπός τους είναι να καλλιεργήσουν την εμπειρική γνωριμία με τον κόσμο της αυτογνωσίας, η οποία προκύπτει από την εκγύμναση της θέλησης για προσωπική ανεξαρτησία και ενδυνάμωση.