Τελευταία Ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2022

 

Στo παρόν κεφάλαιο παρατίθεται η Πολιτική του Οργανισμού για τη χρήση των cookies στη διαδικτυακή του πύλη https://www.exelixizois.org/, καθώς και η παροχή δυνατότητας στους χρήστες της ιστοσελίδας να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα cookies, μαζί με τις σχετικές πληροφορίες.

 

 1. Τι είναι τα cookies και τι σκοπούς εξυπηρετούν;

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες και αποθηκεύονται σε οποιαδήποτε τερματική συσκευή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο. Ο παρών ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψή σας προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

 

Τα περισσότερα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα και λειτουργικότητα του ιστοτόπου, να θυμόμαστε τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας ως προς τη χρήση του για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς και για σκοπούς βελτίωσης της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή στην οποία αποθηκεύονται, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου ή εγγράφου σας.

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρ. 4 παρ. 5 του ν.3471/2006), η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Συνεπεία τούτου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

 

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται  ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Σε περίπτωση που στα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της χρήσης cookies συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων κατά την περιήγησή σας τόσο στον παρόντα ιστότοπο https://www.exelixizois.org, είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ»  (στο εξής “Eξέλιξη Ζωής” ή/και ο “Οργανισμός”) [ΑΦΜ 997100661, ΔΟΥ Καλλιθέας, που εδρεύει στην Aθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ.229, ΤΚ 17121, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@exelixizois.org], στην οποία ανήκει η παρούσα ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από τα χρησιμοποιούμενα cookies, κατά την περιήγησή σας αλλά και για τα δικαιώματά σας και το πώς να τα ασκήσετε, θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας.

 1. Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμαι και σχετικές ρυθμίσεις.

 

Α. Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το χρονικό διάστημα διατήρησής τους:

 1. Παροδικά Cookies (cookies “επίσκεψης”): Cookies που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτήν.
 2. Επίμονα Cookies : Cookies που παραμένουν στην τερματική συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι να τα διαγράψετε ή μέχρι να λήξουν.

 

Β. Ανάλογα με τον κάτοχό τους, οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Ίδια cookies: Cookies που αποστέλλονται στην τερματική συσκευή του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται ο ίδιος ο Οργανισμός.
 2. Cookies τρίτων μερών: Cookies που αποστέλλονται στην τερματική συσκευή του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται τρίτο μέρος (Google Analytics, Vimeo, YouTube). Ενδεικτικά, τρίτοι όπως η Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν Cookies (για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών μέσω των οποίων ο Οργανισμός μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης/των επισκέψεων στην ιστοσελίδα). Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Στην περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies τα οποία δεν ελέγχουμε και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τις οικείες πολιτικές των εν λόγω ιστοτόπων, αναφορικά με τη διαχείριση των εν λόγω cookies.

 

Γ. Ανάλογα με τον σκοπό τους, από την ιστοσελίδα μας συλλέγονται οι παρακάτω κατηγορίες Cookies:

 

 1. Αναγκαία Cookies (Τεχνικά): Tα εν λόγω Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες της. Δίχως αυτά, ο Οργανισμός δεν μπορεί να προσφέρει ασφαλή και ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα εν λόγω cookies, επειδή είναι απολύτως αναγκαία, λαμβάνονται από προεπιλογή και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη της συγκατάθεσής σας για τη χρήση τους.

 

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα Αναγκαία Cookies:

Ονομασία Cookie Περιγραφή & σκοπός Τύπος Χρόνος τήρησης δεδομένων Πάροχος
qcSxc εκκρεμής Unclassified 1 χρόνος Quantcast
_gid Αυτό το cookie ορίζεται από το Google Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση και παρακολούθηση των προβολών σελίδας. HTTP Cookie

First-party Cookies

1 μέρα Google
_ga Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών εκχωρώντας έναν τυχαία δημιουργημένο αριθμό ως αναγνωριστικό πελάτη HTTP Cookie

First-party Cookies

2 χρόνια Google Analytics
__atuvs Αυτό το cookie σχετίζεται με το γραφικό στοιχείο κοινής χρήσης κοινωνικής δικτύωσης AddThis, το οποίο είναι συνήθως ενσωματωμένο σε ιστότοπους για να επιτρέπει στους επισκέπτες να μοιράζονται περιεχόμενο με μια σειρά από πλατφόρμες δικτύωσης και κοινής χρήσης. HTTP Cookie

First-party Cookies

30 λεπτά Quantcast
_gat_UA-148370140-1 Είναι μια παραλλαγή του cookie _gat που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του όγκου δεδομένων που καταγράφονται από την Google σε ιστότοπους με μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας. HTTP Cookie

First-party Cookies

1 μέρα Google Analytics
__atuvc Αυτό το cookie σχετίζεται με το γραφικό στοιχείο κοινής χρήσης κοινωνικής δικτύωσης AddThis, το οποίο είναι συνήθως ενσωματωμένο σε ιστότοπους για να επιτρέπει στους επισκέπτες να μοιράζονται περιεχόμενο με μια σειρά από πλατφόρμες δικτύωσης και κοινής χρήσης. Αποθηκεύει έναν ενημερωμένο αριθμό μεριδίων σελίδας. HTTP Cookie

First-party Cookies

13 μήνες Quantcast

 

 

 1. Cookies Προτίμησης (Preference cookies): Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

 

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies προτίμησης:

 

Ονομασία Cookie Περιγραφή & σκοπός Τύπος Χρόνος τήρησης δεδομένων Πάροχος
__qca Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την παρακολούθηση της προσέγγισης κοινού. First-party cookies 1 χρόνος Quantcast
euconsent-v2 Αυτό το cookie περιέχει τη συμβολοσειρά συναίνεσης του IAB TCF και πληροφορίες συναίνεσης για προμηθευτές. First-party cookies 2 χρόνια Quantcast

 

 

iii. Στατιστικά Cookies (performance cookies): Αφορούν κυρίως cookies τρίτων μερών (π.χ. Google Analytics), συλλέγουν συγκεντρωτικές και, ως εκ τούτου, ανώνυμες, πληροφορίες σχετικά με το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, με σκοπό τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της περιήγησης των χρηστών ή/και τη βελτίωση του περιεχομένου/των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα στατιστικά cookies:

 

Ονομασία Cookie Περιγραφή & σκοπός Τύπος Χρόνος τήρησης δεδομένων Πάροχος
__qca Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την παρακολούθηση της προσέγγισης κοινού. First-party cookies 1 χρόνος Quantcast
_gid Αυτό το cookie ορίζεται από το Google Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση και παρακολούθηση των προβολών σελίδας. HTTP Cookie 1 μέρα Google
_ga Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών εκχωρώντας έναν τυχαία δημιουργημένο αριθμό ως αναγνωριστικό πελάτη HTTP Cookie 2 χρόνια Google Analytics
_gat_UA-148370140-1 Είναι μια παραλλαγή του cookie _gat που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του όγκου δεδομένων που καταγράφονται από την Google σε ιστότοπους με μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας. HTTP Cookie

First-party Cookies

1 μέρα Google Analytics

 

 

 1. Εμπορικής προώθησης (marketing): Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους, συνήθως με πρόθεση την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες. Η παρούσα ιστοσελίδα δε χρησιμοποιεί cookies αυτού του τύπου.
Ονομασία Cookie Περιγραφή & σκοπός Τύπος Χρόνος τήρησης δεδομένων Πάροχος
__qca Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την παρακολούθηση της προσέγγισης κοινού. First-party cookies 1 χρόνος Quantcast

 

 

 1. Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Παρέχεται σε εσάς τους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού η δυνατότητα για διαμοιρασμό του περιεχομένου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, LinkedIn και μέσω e-mail. Κατά το διαμοιρασμό, εγκαθίστανται cookies στην τερματική συσκευή του χρήστη αποκλειστικώς από τα ως άνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Οργανισμός εν γένει δεν χρησιμοποιεί cookies για την εν λόγω δυνατότητα.

 

 1. Αταξινόμητα (unclassified): Cookies που βρίσκονται σε στάδιο ταξινόμησης και ενσωμάτωσης σε κάποια από τις έτερες, προαναφερθείσες κατηγορίες.

 

 1. Προσωπικά δεδομένα

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας και τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με την περιήγησή σας φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

 

 1. Ρυθμίσεις cookies και απενεργοποίησή τους

 

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Αναγκαία Cookies, για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

 

Μπορείτε να ρυθμίζετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ελεύθερα. Μπορείτε να διαγράφετε όλα τα cookies που βρίσκονται στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ρυθμίσετε τις περισσότερες μηχανές αναζήτησης ώστε να αποκλείουν την τοποθέτηση cookies. Αν το κάνετε όμως αυτό μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε χειροκίνητα τα στοιχεία και τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενώ κάποιες ενότητες ή επιλογές μπορεί να μην λειτουργούν.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

 

Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να αποκλείσετε τα cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα: Αποδέχομαι τα cookies/ΔEN αποδέχομαι τα cookies.

 

X

Διάλεξε ποσό

Η δωρεά σου βοηθάει εφήβους και νέους να μεταβούν απο την ιδρυματική φροντίδα στην αυτόνομη ενήλικη ζωή

25€
50€
100€
200€
Επόμενο