Η ομάδα διαλόγου «Φροντίζοντας τους Φροντιστές», με συμμετέχοντες το προσωπικό της Στέγης Θηλέων «Ο Άγιος Αλέξανδρος», ολοκληρώθηκε με επιτυχία για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν 9 συναντήσεις, 2 δια ζώσης και 7 διαδικτυακές, λόγω των μέτρων που ίσχυαν για τη διαχείριση του COVID-19. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ξανά και τη νέα εκπαιδευτική περίοδο που θα ξεκινήσει σύντομα με συντονίστρια την κοινωνική λειτουργό της ομάδας της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ.

Συνοψίζοντας τις θεματικές, την πρώτη χρονιά, αρχικά, έλαβαν χώρα συναντήσεις σεμιναριακού τύπου με στόχο να αποσαφηνιστούν θέματα όπως η κακοποίηση, τα δικαιώματα των παιδιών που διαβιούν σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας, το τραύμα, η ενσυναίσθηση και ο θυμός.

Τη δεύτερη χρονιά συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό ρόλο και τα καθήκοντα του κάθε μέλους του προσωπικού, καθώς κάποιες φορές παρατηρείται διάχυση ρόλων, ιδίως όταν εμπλέκονται παιδιά. Άξιο αναφοράς είναι πως σε κάθε συνάντηση με τους φροντιστές στη συζήτηση προέκυπταν πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, θέματα σχετικά με τη διαχείριση των παιδιών που διαμένουν στη δομή και τον τρόπο προσέγγισής τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον και η προσαρμογή τους στη δομή ενδέχεται να τους δημιουργεί προβλήματα και αμφιθυμίες, η σωστή διαχείριση και κατανόηση των αναγκών τους αποτελεί μείζον ζήτημα για την ομαλή διαβίωση του πληθυσμού.

Μέσα από την αξιολόγηση και του δεύτερου κύκλου της ομάδας διαλόγου από το προσωπικό της Στέγης Θηλέων «Ο Άγιος Αλέξανδρος», εκδηλώθηκε εμφανώς το ενδιαφέρον για τη συνέχιση της δράσης, καθώς φάνηκε έντονα η ανάγκη υποστήριξης του έργου των φροντιστών. Ως εκ τούτου το ραντεβού μεταξύ των δύο μερών ανανεώθηκε για τον τρέχοντα μήνα Σεπτέμβριο.