Έχοντας ως όραμα τη συνεχή διεύρυνση του έργου μας, η έναρξη του φθινοπώρου βρίσκει την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ με μια νέα συνεργασία με την Παιδόπολη "Αγία Βαρβάρα", παράρτημα του Κέντρου Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» που ανήκει στο ΝΠΔΔ-Κέντρο Κοινωνικής Περιφέρειας Αττικής. Το νέο αυτό δημιουργικό ξεκίνημα περιλαμβάνει την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και τη συμμετοχή των ωφελούμενων σε αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, με στόχο την πληρέστερη φροντίδα των φιλοξενούμενων στη δομή παιδιών.