Μια νέα δράση με τίτλο Mentor’s Day εγκαινιάζεται από την επιστημονική ομάδα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ στο πλαίσιο των συστηματικών δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού που προσφέρονται στους εφήβους και τους νέους που διαβιούν στις συνεργαζόμενες δομές κλειστής παιδικής προστασίας. Η δράση σε ένα πρώτο στάδιο, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, θα πραγματοποιείται μία φορά το μήνα διαδικτυακά, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (zoom).

Μέσα από τον δημιουργικό διάλογο με καταξιωμένους επαγγελματίες ποικίλων επαγγελματικών πεδίων στόχος του νέου προγράμματος είναι να βοηθήσει τους ωφελούμενους να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο της αγοράς εργασίας και να προσδιορίσουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτόν με γνώμονα τις επιθυμίες και τις κλίσεις τους. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να ενημερώσει το κοινό-στόχος με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σχετικά με τις ευκαιρίες, τα πλεονεκτήματα αλλά και τις προκλήσεις που ενυπάρχουν σε κάθε επαγγελματική επιλογή, οι οποίες είναι χρήσιμο να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της μετάβασης ενός ατόμου στην αυτόνομη ενήλικη ζωή.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος επαγγελματικής ενσυναίσθησης και καθοδήγησης (mentoring) διαμορφώθηκε κατόπιν διερεύνησης των ενδιαφερόντων των ωφελουμένων, μέσα από τις ειδικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε μία ενδεικτική ατζέντα από επιτυχημένους επαγγελματίες προερχόμενους από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Mentor’s Day βασική επιδίωξη είναι οι προσκεκλημένοι ομιλητές, περιγράφοντας την προσωπική πορεία που έχουν διανύσει και χαρτογραφώντας πρακτικές πτυχές του επαγγέλματός τους, να μεταφέρουν εμπειρίες, γνώσεις, κίνητρα και πληροφόρηση αλλά παράλληλα να αναπτύξουν δημιουργική συζήτηση με τους ωφελούμενους των δομών.

Ενδεικτικά οι συζητήσεις θα καλύψουν επαγγελματικά περιγράμματα που σχετίζονται με τους παρακάτω κλάδους:

• Αθλητισμός
• Καλλιτεχνικά
• Ανθρωπιστικές επιστήμες
• Θετικές επιστήμες
• Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
• Παραϊατρικά επαγγέλματα (Αισθητική, Κομμωτική κλπ.)
• Γαστρονομία κ.α.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί υπό τη μορφή διαδραστικής συζήτησης, θα είναι διανθισμένο με στοιχεία ψυχαγωγίας, ώστε να είναι πιο προσιτό και διασκεδαστικό για τους ωφελούμενους. Η ιδέα προέκυψε από την έντονη ανάγκη των ωφελούμενων για επικοινωνία και πλαισίωση από ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν πηγή έμπνευσης και έχουν την ικανότητα να τους συμβουλέψουν και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους.