Η Εξέλιξη Ζωής στο πλαίσιο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά που διαβιούν σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας  διοργάνωσε και υλοποίησε δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά εργαστήρια στο προσωπικό της Στέγης Θηλέων Παλαιού Φαλήρου “Άγιος Αλέξανδρος”.

Η φιλοσοφία βάσει της οποίας σχεδιάστηκαν τα εργαστήρια είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών μέσα στις δομές και ένας από τους τρόπους που αυτό μπορεί να επιτευχθεί είναι η διαρκής επιμόρφωση και η στήριξη του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές και σχετίζεται άμεσα με τα παιδιά.

Η ατζέντα του πλάνου της δράσης αφορά στην Εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες του πλαισίου με έμφαση στις συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες των ωφελούμενων που χρήζουν αυξημένης υποστήριξης από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό και στη Σύντομη Περιγραφή της γενικής κατάστασης λειτουργίας των Δομών κλειστής παιδικής προστασίας. Σε αυτό το στάδιο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν  προσωπικές  εμπειρίες  και προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει, να παραθέσουν τους τρόπους διαχείρισης τους και την έκβαση αυτών. Η διαδικασία είναι σύνθετη και συμμετοχική. Δεν ακολουθείται η από καθέδρας 'διδασκαλία'. Το προσωπικό είναι φορέας εμπειριών και αντιλήψεων που με τη σειρά τους θα επεξεργαστούν τις πληροφορίες και την εμπειρία προς όφελος των ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα από το Νοέμβριο του 2019 έως και τον  Μάιο του 2020 πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια με τις εξής θεματικές: Κακοποίηση, Δικαιώματα, Ενίσχυση, Ανατροφοδότηση, Σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων & επικοινωνία (α΄ και β΄ μέρος), Ειδικά δικαιώματα των παιδιών που διαβιούν στα ιδρύματα, Η εποχή του εγκλεισμού για τους ενήλικες και τα παιδιά, Επιστροφή στην Κανονικότητα μετά την άρση μέτρων, Θέματα Καθημερινής Διαβίωσης. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου ακολουθούσε Ανατροφοδότηση και Αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες.

To εκπαιδευτικό εργαστήρι στο προσωπικό δομών φιλοξενίας εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ που υποστηρίζεται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).