Φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ γιόρτασαν την έλευση του 2023 με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θέτοντας νέους στόχους αναφορικά με την υποστήριξη εφήβων και νεαρών ενηλίκων που προέρχονται από περιβάλλοντα ιδρυματικής φροντίδας. Επίκεντρο του οράματος του φορέα για το 2023 παραμένει η ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος ημι-αυτονόμησης και αυτονόμησης καθώς και η ενίσχυση του τομέα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης μέσα από συνέργειες με έμπειρους φορείς καθώς και μέσα από την προσέλκυση νέων υποστηρικτών-δωρητών.

Μέσω της σύναψης επαφών και συνεργειών με εταιρείες και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εντάξουν την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ στο πλάνο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης / Διακυβέρνησης επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων του φορέα που γίνονται αποδέκτες του ολιστικού πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων με απώτερο σκοπό την ομαλή αποδέσμευσή τους από τα περιβάλλοντα ιδρυματικής περίθαλψης και φροντίδας και τη δημιουριγκή συμπερίληψή τους στην κοινωνία.

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα ανταλλαγής ευχών δίνοντας νέα πνοή στο όραμα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ.
Η Εξέλιξη Ζωής υποστηρίζεται με ιδρυτική δωρεά από το Stavros Niarchos Foundation