Για την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα, εκλαμβάνοντας την εκπαίδευση ως σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο αγαθό αλλά και δημόσια ευθύνη

Με τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έλαβε χώρα στις 3 Δεκεμβρίου 2018, αποφασίστηκε, η 24η Ιανουαρίου να θεωρείται ως διεθνή ημέρα για την εκπαίδευση. Ο σκοπός αυτής της διακήρυξης είναι η ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη.

Απώτερος στόχος δε, είναι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της UNESCO, να θέσουν ως προτεραιότητά τους, τη δημιουργία σωστών βάσεων, ώστε η εκπαίδευση να χαρακτηρίζεται από ποιότητα και καθολικότητα.

Η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο αγαθό αλλά και δημόσια ευθύνη. Χωρίς ανοιχτή και ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες δια βίου για όλους, δεν θα επιτευχθούν μια σειρά από στόχοι όπως η ισότητα των φύλων και δεν θα καταφέρουμε να σπάσουμε τον κύκλο της φτώχειας που αφήνει πίσω της εκατομμύρια παιδιά, νέους και ενηλίκους.

Δεδομένα δείχνουν πως 258 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να μη φοιτούν σε σχολείο. Ακόμη, 617 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι παγκοσμίως δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν τα βασικά μαθηματικά. Επίσης, λιγότερο από 40% των κοριτσιών στην υποσαχάρια Αφρική που ολοκληρώνει τη βασική εκπαίδευση είναι περίπου 4 εκατομμύρια παιδιά και ταυτόχρονα νέοι πρόσφυγες είναι εκτός σχολείου.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως το πρόβλημα της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης είναι πιο έντονο από ποτέ και απαιτεί άμεση λύση.

Η εκπαιδευτική διαδικασία ως προτεραιότητα: Τα επιτεύγματα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ

Για την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα, καθώς σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.  Η διαρκής επιμόρφωση των παιδιών μας είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους και αυτό γιατί γνωρίζουμε πως αν κάθε παιδί στηριχθεί και πάρει τη σωστή παιδεία και εκπαίδευση τότε η Εξέλιξή του ενδυναμώνεται και αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ έχοντας ως όραμα την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων με αποδέκτες τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες που προέρχονται από δομές κλειστής παιδικής προστασίας στοχεύει στην ανάπτυξη ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά καθώς και στην ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της ζωής τους.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες καθώς και υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με στόχο την εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξή τους μέσω της διερεύνησης επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών και ταλέντων.

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ πραγματοποιήθηκαν 15.174 ώρες παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Αρκετοί έφηβοι υποστηρίχθηκαν στην επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών επιτευγμάτων και μεταβάσεων. Συγκεκριμένα:

  • Σε μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βελτιώθηκαν οι μαθησιακές επιδόσεις τους
  • Μαθήτρια με 4ετή φοίτηση στο Ειδικό Γυμνάσιο μετέβη στην τυπική εκπαίδευση και εγγράφηκε σε ΕΠΑΛ με συγκεκριμένο στόχο για την ειδικότητα παρακολούθησης
  • Δύο μαθήτριες που φοιτούσαν σε Διαπολιτισμικό σχολείο μεταβήκαν σε σχολεία γενικού πληθυσμού
  • Μαθητές/τριες της Τρίτης Λυκείου υποστηρίχθηκαν στην συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων και στη διαμόρφωση των μελλοντικών τους στόχων.

Όλοι εμείς στην ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ οραματιζόμαστε για το άμεσο μέλλον μια εκπαίδευση που θα απελευθερώνει και θα χειραφετεί τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις φοιτητές/τριες. Μια εκπαίδευση που θα είναι παιδεία, δηλαδή μόρφωση και καλλιέργεια. Μια εκπαίδευση ευαισθησίας, ανθρωπισμού, καλαισθησίας, που θα ευνοεί τα ευγενή, χαρούμενα συναισθήματα, που θα μας εξασκεί στην ελευθερία, στην ισότητα, στην αδελφοσύνη, στην δικαιοσύνη, στην αλληλεγγύη, που θα μας δείχνει εμπράκτως την αξία και την ομορφιά της ζωής.

Βιβλιογραφία

Declaration on the Rights to Development (1986)

UN Convention on the Rights of the Child (1989), e.g. Art. 29

The Vienna Declaration and Programme of Action adopted 25 June 1993 by the World Conference on Human Rights

Resolution of the Standing Conference of the European Ministers of Education on Democracy, Human Rights and Tolerance (1994)

Conclusions and Recommendations of the UNESCO European Conference on Curriculum Development: Civic Education and Eastern Europe - Vienna (1995)

Draft Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy, adopted at the UNESCO General Conference (1995) Rapport à l’UNESCO de la Commission Internationale sur l’éducation pour le vingt et unième siècle présidée par JACQUES DELORS: L’EDUCATION - UN TRESOR EST CACHE DEDANS, Editions Odile Jacob, (1996) / Delors Commission Report to UNESCO: “Education in the XXIth Century” – EDUCATION - Learning - The Treasure Within (1996)

 

Αριστείδης Λορέντζος
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης

Παναγιώτης Μάντης
Κλινικός Ψυχολόγος

Ελπίδα Μαρίνου
Ειδική Παιδαγωγός και Δραματοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Τομέα