Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών και των φροντιστών που διαβιούν στις Δομές Κλειστής Παιδικής Προστασίας, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της ομάδας της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ. Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία ALTER EGO Facilities Management, απολυμάνσεις και στις τέσσερις (4) συνεργαζόμενες δομές.

Εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού και προκειμένου να προβλεφθεί οποιαδήποτε εμφάνιση και διασπορά του μεταξύ των ωφελούμενων και του προσωπικού, η ομάδα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ επικοινώνησε άμεσα με τους υπεύθυνους των δομών και προγραμμάτισε τις απαραίτητες απολυμάνσεις στους χώρους βάσει της διαθεσιμότητάς τους, ώστε να μην αναστατωθεί το πρόγραμμα των παιδιών.

Η εταιρεία ALTER EGO, που έχει σταθεί δίπλα μας καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, τόσο με παροχή μέσων ατομικής προστασίας, όσο και με προηγούμενες απολυμάνσεις στους χώρους όπου απαιτήθηκε, αφού ολοκλήρωσε τις απολυμάνσεις, προσκόμισε τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις και πιστοποιητικά για κάθε ένα από τα ιδρύματα.