Οι «Ανοιχτές Ομάδες Διαλόγου» μεταξύ των Εκπαιδευτικών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός ανοικτού χώρου έκφρασης και ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της μηνιαίας διαδικτυακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε ο προβληματισμός των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες εξέφρασαν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας και συζήτησαν πιθανούς τρόπους και ιδέες ώστε η εκπαίδευση να παραμείνει ζωντανή και να συνεχίζει να δημιουργεί κίνητρο τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς.

Η ερευνητική ματιά στο θέμα της ματαίωσης μαθητών και εκπαιδευτικών

Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί στον επιστημονικό χώρο με αφορμή το θέμα της ματαίωσης τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών αλλά και τη δημιουργία κινήτρων για μάθηση και στοχοθεσία.
Σύμφωνα με μία έρευνα, οι εκπαιδευτικοί συχνά βιώνουν ματαίωση όταν αντιλαμβάνονται ότι οι μαθητές δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο ή θεωρούν ότι δεν υπάρχει μελλοντική χρησιμότητα σε όσα μαθαίνουν (Kutcy C., & Schulz R., 2006). Άλλοι λόγοι για τους οποίους ένας εκπαιδευτικός μπορεί να βιώνει ματαίωση αφορούν την έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου, το στρες ή και τη χαμηλή κοινωνική αναγνώριση. Μάλιστα, κατά την περίοδο του Covid-19 πολλοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι βιώνουν συχνότερα τη ματαίωση, καθώς μέσω της τηλε-εκπαίδευσης έχει περιοριστεί η επαφή και η σύνδεση του εκπαιδευτικού με τον μαθητή στη σχολική τάξη, ενώ παράλληλα παρατηρούνται συχνά χαμηλά κίνητρα τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς (Kamstra L., 2020).

Από την άλλη, μέσα από την κατάλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, καθώς και ανάλογα με την ποιότητα της σχέσης μαθητή-εκπαιδευτικού, η περίοδος της τηλε-εκπαίδευσης μπορεί να δώσει νέες διαστάσεις στη μεταξύ τους σχέση (Philippe et al., 2020). Είναι ικανή να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν λειτουργικούς τρόπους θετικής προσαρμογής απέναντι στις αλλαγές και να κατανοήσουν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να παραμείνουν «ζεστές» αν υπάρχουν καλά επίπεδα επικοινωνίας μεταξύ των μερών.

Οι «ανοικτές ομάδες διαλόγου» εκπαιδευτικών ως αναπόσπαστο στοιχείο της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ

Με την πεποίθηση πως η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα ζωτικά σημεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις «Ανοικτές Ομάδες Διαλόγου» των εκπαιδευτικών. Η ανταλλαγή προβληματισμών, συμβουλών, εργαλείων και στρατηγικών δημιουργούν ένα κλίμα ομαδικότητας και συνεργατικότητας. Μέσω του μοιράσματος οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να νιώσουν ουσιαστική υποστήριξη, ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν για τους μαθητές υγιή πρότυπα συσχέτισης και μετάδοσης της γνώσης. Παράλληλα η ανατροφοδότηση δίνει τη δυνατότητα της προσαρμογής στα τρέχοντα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον.