Ούτε μία ώρα εκπαίδευσης χαμένη, από την ημέρα εφαρμογής των νέων μέτρων, για τους ωφελούμενους μας.

Η επαναφορά των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, βρήκε την ομάδα της ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ καθ’ όλα προετοιμασμένη, με αποτέλεσμα να μην χαθεί ούτε μία ώρα εκπαίδευσης από το πρόγραμμα των ωφελούμενων παιδιών. Από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, πρώτη ημέρα του νέου lockdown, τα μαθήματα στις συνεργαζόμενες Δομές Κλειστής Παιδικής Προστασίας πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά, με χρήση των συστημάτων που είχαν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εγκλεισμού την άνοιξη. Η άμεση ανταπόκριση, τόσο των εκπαιδευτικών μας, όσο και των ωφελούμενων μαθητών, αλλά και του προσωπικού των Δομών, συνέβαλε ώστε η προσαρμογή όλων να γίνει με σχετική ευκολία, διατηρώντας τη συνέχεια και τη συνέπεια εκατέρωθεν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι την περασμένη εβδομάδα, συμπληρώθηκαν 1000 εκπαιδευτικές ώρες (δια ζώσης και διαδικτυακά), σε διάστημα μόλις δυόμιση μηνών από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου.

Για τον καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών και την πλήρη ενημέρωση του προσωπικού πραγματοποιήθηκε συνάντηση, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, μεταξύ όλων των συνεργατών, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν ανησυχίες και προβληματισμοί και μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση των μαθημάτων.

 

       

 

Υποστηρικτής στο έργο μας για την υλοποίηση των προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης υπήρξε για ακόμη μία φορά το HIGGS. Μέσω του δανεισμού 8 ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ομάδα του HIGGS μας βοήθησε να διασφαλίσουμε ότι οι ωφελούμενοί μας δεν θα χάσουν στιγμή την επαφή τους με την μαθησιακή διαδικασία.