Το δεύτερο εκπαιδευτικό εργαστήριο που απευθύνεται στους συνεργάτες εκπαιδευτικούς ενισχυτικής διδασκαλίας και ειδικής αγωγής της οργάνωσης είναι γεγονός!

Το σημερινό μας θέμα είναι “Στοχάζομαι το επαγγελματικό μου μέλλον πιστεύοντας στον εαυτό μου”.

Εισηγητές μας είναι η Κατερίνα Αργυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων, η Σοφία Παπαθεοδώρου, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομιας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSC & και ο Άρης Λορέντζος, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSC.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προσέγγιση και κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου της αυτοαποτελεσματικότητας και η σύνδεσή της με την πρακτική της εφαρμογή, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων βιωματικών δράσεων.

Αρχικά, με την αξιοποίηση ενός βίντεο αντιληφθήκαμε την έννοια και σημασία της προσωπικής μας επάρκειας στη ζωή μας, στη συνέχεια παρουσιάστηκε η συσχέτισή της με την εφηβεία και ο ρόλος της στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας των εφήβων, ενώ κατά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου με δύο βιωματικές δραστηριότητες μάθαμε πως να βελτιώνουμε την αυτεπάρκεια μας προκειμένου να δυναμώσουμε τη συμπεριφορά μας ώστε να αναλάβουμε δράση & να διαχειριστούμε αλλαγές.

Πως αξιολογεί ο εκπαιδευτικός την αυτοπατελεσμάτικότητά του και πως δυναμώνει τη συμπεριφορά του όταν διδάσκει σε παιδιά που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας; Μαθαίνουμε μέσα από μια βιωματική άσκηση!

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

Η ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2018 και απευθύνεται σε ανήλικους και σε ενήλικες της εφηβικής ή μετεφηβικής ηλικίας προερχόμενων από ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας. Αποστολή μας είναι η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ να βοηθήσει στην φροντίδα των εφήβων ηλικίας 12-17 καθώς και να παραλάβει τη σκυτάλη της φροντίδας των νέων ηλικίας 18-25 ετών από τα ιδρύματα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνδυαστικής δράσης, θα είναι οι μεταβάσεις από το ένα ηλικιακό εύρος στο άλλο να γίνονται ομαλώς και παράλληλα να κατορθώσουμε οι νέοι αυτοί λαμβάνοντας φροντίδα, προσλαμβάνουσες και ψυχολογική υποστήριξη να διεκδικήσουν με αισιοδοξία, ισορροπία και γνώση ένα καλύτερο μέλλον.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στηρίζει την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

Η  Ίδρυση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ κατέστη δυνατή με την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ, με την ιδρυτική του δωρεά, στηρίζει τα πρώτα βήματα της ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ και, συγκεκριμένα, δράσεις για την εκπαίδευση, αθλητική, καλλιτεχνική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των νέων που διαβιούν στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας.