Η εκπαίδευση για την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ παίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο. H συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού μας βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων μας.

Το πρώτο εκπαιδευτικό εργαστήριο που απευθύνεται στους συνεργάτες εκπαιδευτικούς ενισχυτικής διδασκαλίας και ειδικής αγωγής της οργάνωσης είναι γεγονός!

Η δράση υλοποιήθηκε μέσα από ομαδικά εργαστήρια ενημέρωσης και επιμόρφωσης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα ζητούμενα του εκπαιδευτικού προσωπικού μας.

Το πρόγραμμα και οι θεματικές ενότητες στόχος είναι να καλύπτονται μέσα από διαλέξεις, βιωματικά σεμινάρια και διαδραστικές ασκήσεις!

Το σημερινό μας θέμα αφορά στα 'Κίνητρα & τον Αυτοπροσδιορισμό' στη διαδικασία της μάθησης, της αυτονόμησης και της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου.

Πως μετατρέπεται ο εκπαιδευτικός σε εξερευνητή κινήτρων; Μαθαίνουμε μέσα από μια βιωματική άσκηση!

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

Η ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2018 και απευθύνεται σε ανήλικους και σε ενήλικες της εφηβικής ή μετεφηβικής ηλικίας προερχόμενων από ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας. Αποστολή μας είναι η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ να βοηθήσει στην φροντίδα των εφήβων ηλικίας 12-17 καθώς και να παραλάβει τη σκυτάλη της φροντίδας των νέων ηλικίας 18-25 ετών από τα ιδρύματα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνδυαστικής δράσης, θα είναι οι μεταβάσεις από το ένα ηλικιακό εύρος στο άλλο να γίνονται ομαλώς και παράλληλα να κατορθώσουμε οι νέοι αυτοί λαμβάνοντας φροντίδα, προσλαμβάνουσες και ψυχολογική υποστήριξη να διεκδικήσουν με αισιοδοξία, ισορροπία και γνώση ένα καλύτερο μέλλον.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στηρίζει την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

Η  Ίδρυση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ κατέστη δυνατή με την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ, με την ιδρυτική του δωρεά, στηρίζει τα πρώτα βήματα της ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ και, συγκεκριμένα, δράσεις για την εκπαίδευση, αθλητική, καλλιτεχνική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των νέων που διαβιούν στα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας.