Οι ωφελούμενοι της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ στο πλαίσιο των δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με την KPMG Greece , έχουν τη δυνατότητα από τον Δεκέμβριο του 2022 να παρακολουθούν δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο συμβουλευτικής για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τεχνικών αναζήτησης εργασίας.

Ευχαριστούμε πολύ την KPMG Greece και ιδιαίτερα τις Πέγγυ Βελλιώτου Partner at KPMG και Κωνσταντινίδου Γεωργία Manager, Executive Search and Selection at KPMG Greece, για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ με στόχο την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων για τη σύνδεση των νεαρών ενηλίκων με την αγορά εργασίας και την ολοκληρωμένη αυτονόμησή τους.

Το πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεων της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ από την αρχή της λειτουργίας του φορέα, βασίζεται στην πραγματοποίηση ειδικών συνεδριών σε εβδομαδιαία βάση και στόχο έχει να ανακαλύψουν οι ωφελούμενοι ενδιαφέροντα, κλίσεις, ταλέντα και παράλληλα να διερευνήσουν επαγγέλματα που θα ταίριαζαν στο προφίλ και στις ανάγκες τους.

Η Εξέλιξη Ζωής υποστηρίζεται με ιδρυτική δωρεά από το Stavros Niarchos Foundation