Χάρη στην πολύτιμη δωρεά της doValue, το 2023 θα μπορέσουμε να στηρίξουμε ολιστικά δύο ενήλικες ωφελούμενους της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ που βρίσκονται στο στάδιο της αυτονόμησης με στόχο την ορθή αποδέσμευσή τους από περιβάλλοντα ιδρυματικής φροντίδας και τη δημιουργική συμπερίληψή τους στην κοινωνία.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την doValue, τον μέγα υποστηρικτή της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, που βρίσκεται εμπράκτως στο πλευρό των εφήβων και νεαρών ενηλίκων στο δύσκολο αλλά δημιουργικό «ταξίδι» της μετάβασής τους από την ιδρυματική περίθαλψη στην αυτόνομη, ενήλικη ζωή.