Οι ωφελούμενοι της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ στο πλαίσιο δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με την KPMG Greece , είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο συμβουλευτικής για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τεχνικών αναζήτησης εργασίας.

Ευχαριστούμε πολύ την KPMG Greece και ιδιαίτερα τις Πέγγυ Βελλιώτου Partner at KPMG και Κωνσταντινίδου Γεωργία Manager, Executive Search and Selection at KPMG Greece, για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ με στόχο την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων για τη σύνδεση των νεαρών ενηλίκων με την αγορά εργασίας και την ολοκληρωμένη αυτονόμησή τους.