Η έναρξη της σχολικής χρονιάς, σηματοδοτεί και την εκκίνηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Η ανυπομονησία, τόσο από την πλευρά μας, όσο και από την πλευρά των ωφελούμενων, μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε το έργο μας με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο, παρά την ιδιαίτερη καθημερινότητα που βιώνουμε παγκοσμίως.

 

Μαζί με το άνοιγμα των σχολείων, οι συνεργάτες εκπαιδευτικοί μας, ξεκινούν την Παράλληλη Στήριξη και τα μαθήματα Ειδικής και Τυπικής Εκπαίδευσης, εν είδει ενισχυτικής διδασκαλίας, για όσους ωφελούμενους χρήζουν επιπλέον υποστήριξης. Με βάση τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς, όπου συμπληρώθηκαν συνολικά 6.996 ώρες, τόσο δια ζώσης, όσο και ψηφιακά, καθώς και βάσει των αναγκών που καταγράψαμε για την καινούργια χρονιά, σε συνεργασία με τις δομές προστασίας, προχωρήσαμε στη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, κινηθήκαμε με τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του προσωπικού (των δομών), τα οποία αποσκοπούν στην εύρυθμη σχέση μεταξύ των ίδιων και των ωφελούμενων, αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού τους έργου.

Σταδιακά ξεκινάνε και οι συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα παιδιά του λυκείου που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, αφού οι περσινοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το πρόγραμμα συνετέλεσε στο να νιώσουν πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και τις επιλογές τους. Επίσης, διαπιστώθηκε (μέσω των εντύπων αξιολόγησης) ότι είναι πλέον σε θέση να περιγράψουν πιο συγκροτημένα την επαγγελματική τους κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας καλύτερα τα δυνατά τους σημεία, εκείνα που θα ήθελαν να αναπτύξουν περαιτέρω και ταυτόχρονα να θέσουν πιο συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους για το μέλλον.
Παράλληλα, κανονικά θα συνεχιστούν και αυτή τη χρονιά τα Εικαστικά Εργαστήρια (την περσινή χρονιά ξεπέρασαν τα 70), που αφενός προωθούν τη δημιουργική και καλλιτεχνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και αφετέρου διευρύνουν τις δεξιότητες τους.

Πολύ σύντομα θα αρχίσουν ξανά τα καινοτόμα προγράμματα της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των εφήβων και νέων ωφελούμενων μας, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους. Οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, τόσο για τα παιδιά, όσο και για το εμπλεκόμενο προσωπικό των δομών, ενισχύονται με νέες συνεργασίες, ώστε να υποστηριχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού των παραπάνω δράσεων, θα ενταχθούν στο ανανεωμένο πρόγραμμα και οι Αθλητικές και Πολιτιστικές δραστηρίοτητες, είτε με τη φυσική παρουσία των ωφελούμενων, είτε με τη βοήθεια του διαδικτύου.

Όλες μας οι δράσεις πραγματοποιούνται, τηρουμένων των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη.  Άξιο αναφοράς είναι ότι η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ μερίμνησε, πάντοτε με την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ώστε όλοι οι συνεργάτες (εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι) να υποβληθούν σε μοριακά τεστ για τον COVID-19, πριν την έναρξη των προγραμμάτων.