ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

Η ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ αναζητεί συνεργάτη με εμπειρία στις υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 και απευθύνεται σε παιδιά-ανήλικους της εφηβικής ηλικίας και ενήλικους που προέρχονται από οποιαδήποτε Δομή Κλειστής Παιδικής Προστασίας, προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά προγράμματα, προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, αλλά και δράσεις με στόχο την επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Τίτλος Θέσης:

Υπεύθυνος Κοινωνικής Υπηρεσίας

Κωδικός Θέσης:

Υπ_ΚοινΥπ

Περιγραφή θέσης:

Η κοινωνική υπηρεσία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των ωφελούμενων με τους θεραπευτές και την ΑΜΚΕ. Ο Υπεύθυνος Κοινωνικής Υπηρεσίας συνεργάζεται με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό του φορέα και καταρτίζει το κοινωνικό προφίλ των ωφελούμενων. Αντλεί πληροφορίες από τους συναδέλφους με στόχο τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης, κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων.

Στα ειδικότερα καθήκοντα του Υπεύθυνου Κοινωνικής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Συμμετέχει στην αξιολόγηση των ωφελούμενων με ειδική και ατομική συνεργασία που έχει μαζί τους.
 • Καταρτίζει το κοινωνικό, και ατομικό ιστορικό του επωφελούμενου και το καταχωρίζει στον ατομικό του φάκελο.
 • Καταγράφει τον πληθυσμό με ειδικές ανάγκες καθώς και τις περιπτώσεις που απαιτείται συμπληρωματική εξέταση από Ιατροπαιδαγωγικές ή άλλες Υπηρεσίες.
 • Σε συνεργασία με άλλα μέλη της ΜΚΟ, διοργανώνει συγκεντρώσεις εμπλεκομένων στην εκπαίδευση και υποστήριξη των επωφελούμενων.
 • Αναλαμβάνει την επικοινωνία της ΜΚΟ με τις υπηρεσίες και τους φορείς της κοινωνικής πρόνοιας. Συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό με ειδικές ανάγκες που δεν φοιτά σε σχολικές μονάδες-εφόσον υπάρχει- και φροντίζει ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες σε όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες της δομής.
 • Έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεντρώνει το σχετικό έντυπο υλικό και συμμετέχει στην παραγωγή του σε συνεργασία με όλους τους άλλους εργαζόμενους της ΜΚΟ.
 • Παρακολουθεί την ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη, (κοινωνικοποίηση - ένταξη) των επωφελούμενων και ενημερώνει τον ατομικό του φάκελο.
 • Κάνει reporting στον συντονιστή της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικού Λειτουργού
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 • Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συντονιστικές θέσεις δημοσίων, ιδιωτικών φορέων ή ΜΚΟ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος, στο email info@exelixizois.org αναγράφοντας τον κωδικό θέσης  Υπ_ΚοινΥπ έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα και θα τηρηθούν στο αρχείο της ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ μέχρι τις 31/12/2021.

X

Διάλεξε ποσό

Η δωρεά σου βοηθάει εφήβους και νέους να μεταβούν απο την ιδρυματική φροντίδα στην αυτόνομη ενήλικη ζωή

25€
50€
100€
200€
Επόμενο